Love

Rotterdam Pride

Together we

INVISION

Wij willen een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.

VISION STATEMENT

STATEMENT ROTTERDAM PRIDE

Dit statement is bedoeld om antwoord te geven op vragen uit de community die tot nu toe indirecte aandacht hebben gekregen. Daarnaast delen we heel graag met iedereen welke stappen er in de afgelopen tijd zijn gemaakt om een inclusievere organisatie neer te zetten die nodig is voor een nieuwe koers, en een stap in de richting van wat onze dromen zijn  voor de toekomst van Rotterdam Pride.

Oprichting en geschiedenis

Stichting Rotterdam Pride is opgericht in 2013. In de daar op volgende jaren zijn er situaties voorgevallen die bij sommige Rotterdammers vragen en boosheid oproepen. Zoals bijvoorbeeld het verwelkomen van extreem rechtse-activisten, die niet streven naar gelijkwaardigheid ongeacht afkomst, gender of religie. Van deze organisaties is bekend dat zij anti-homogeweld als argument misbruikten tegen immigratie. Tijdens de Pride Walk zijn activisten van verschillende organisaties niet expliciet beschermd, terwijl andere organisaties zonder belemmeringen deel mochten nemen.

Het vernieuwde en het vorige bestuur, uitvoerend team en alle ambassadeurs keuren discriminatie, uitsluiting, extremisme, polarisering resoluut af en kijken met spijt op deze incidenten terug. Ook neemt het vernieuwde bestuur hiervoor verantwoordelijkheid en zal hier met een blik op de toekomst van willen leren om van Rotterdam Pride een evenement te maken waar de stad en haar community recht op heeft. Juist in Rotterdam, een stad waar meer dan 170 nationaliteiten zich thuis voelen, moet inclusie het doel zijn van een Pride.

Tevens vinden wij dat een bestuur dat staat voor diversiteit per definitie moet bestaan uit een diverse groep mensen die een bewezen staat van dienst hebben op het gebied van maatschappelijk activisme en die staan voor gelijkheid.

Visie nieuw bestuur, uitvoerend team en ambassadeurs

Het nieuwe bestuur, het uitvoerend team alsmede alle ambassadeurs onderstrepen het feit dat de wereldwijde Pride-beweging is ontstaan door onmiskenbaar moedig activisme van trans vrouwen van kleur. Dit maakt dat wij, bij het vormen van nieuwe plannen voor Rotterdam Pride, deze ontstaansgeschiedenis als uitgangspunt willen nemen en ons op zo veel mogelijk manieren willen inzetten voor de kwetsbaarste groepen binnen onze gemeenschap. We streven naar een Pride waarin ruimte is voor iedereen binnen de LHBTIQIA+ community in en buiten Rotterdam. We geloven dat een positieve, liefdevolle en tolerante mindset de brug vormt naar gelijkheid. Wij staan altijd open voor suggesties, ideeën en samenwerking. We geloven in samenwerken op een constructieve manier. We zetten ons in voor een toekomst waarin Rotterdam Pride de tomeloze creativiteit van de stad en al haar prachtige inwoners kan vertegenwoordigen.

Samenwerkingen en partners

Om het programma en activiteiten van Rotterdam Pride te realiseren is er financiële ondersteuning nodig uit het bedrijfsleven. Ook wij als organisatie vragen ons af wat de juiste balans is tussen een authentieke Pride en commercie. Bedrijven zijn op heel veel verschillende manieren in ons leven betrokken, en we geloven in samenwerking. Wel blijven we continu afwegen en analyseren wat de juiste samenwerkingen zijn. Input vanuit de gemeenschap hierop is meer dan welkom.

Onze partners dienen een Code of Rotterdam Pride te ondertekenen waarin zij instemmen met onze standpunten tegen racisme, seksisme, queerphobia, pesten en enige andere vorm van exclusie en zeggen zij toe actief met deze onderwerpen bezig te blijven op hun eigen werkvloer.

Tijdens de Rotterdam Pride zal er een rondetafelgesprek met onder andere commerciële organisaties maar ook non-profit bondgenoten plaatsvinden om een open gesprek aan te gaan over welke standpunten, met betrekking tot partnerships, het uitgangspunt moeten zijn voor de toekomst.

Wij lanceren een aankondiging voor inschrijving waarmee bondgenoten en kleinschalige non-profit organisaties financiële steun kunnen aanvragen. Ook zal het mogelijk zijn andermans initiatieven aan te dragen voor ondersteuning.

Reorganisatie

Graag sluiten wij dit statement af met een beknopt overzicht van alle stappen die in de tussentijd zijn genomen door stichting Rotterdam Pride.

juni – 2020
1. Direct reorganiseren van een, voor 90% vernieuwd uitvoerend team. Sommige leden van dit team zijn tijdelijk en worden na het stabiliseren van de organisatie vervangen door Rotterdammers die dezelfde intentie en hetzelfde streven hebben als de huidige organisatie.

juli – 2020
1. Aftreden van twee van de drie bestuursleden.
2. Oproep geplaatst t.b.v. nieuwe bestuursleden en ambassadeurs.        

augustus – 2020
1. Het samenstellen van een 100% nieuwe ambassadeursgroep die tevens als klankbordgroep functioneert betreffende de richting, visie en activiteiten van Stichting Rotterdam Pride.
2. Samenstellen van een, voor 80%, nieuw bestuur in samenspraak met de ambassadeurs en uitvoerende team.

Contact­­­

Wij willen nogmaals met klem benadrukken dat onze organisatie alleen kan groeien en leren door input van de gemeenschap. Als je feedback, tips of ideeën hebt kun je mailen naar [email protected]. Als hier een intensievere samenwerking uit voortkomt dan zullen we zorg dragen voor financiële compensatie. We zullen jullie met enige regelmaat op de hoogte houden over de vorderingen, en wij kijken uit naar een mooie editie van Rotterdam Pride.

Namens het bestuur, het uitvoerend team en alle ambassadeurs,

Bedankt.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees meer hierover in de privacy policy