Vision Statement

Wij willen een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.

Rotterdam Pride droomt van een samenleving waar een ieder zichzelf mag zijn, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, genderidentiteit, achtergrond of leeftijd.

Rotterdam Pride is een verbindende organisatie die seksuele, sekse, culturele en genderdiversiteit op een positieve manier bespreekbaar en zichtbaar maakt door middel van cultuur, kennis en entertainment.

Laten we met elkaar Rotterdam Pride maken!

Guiding Principles

Onderstaande punten gelden voor alle Rotterdam Pride evenementen.

  • Rotterdam Pride verwelkomt iedereen die een bijdrage wil leveren aan LHBTQIA+ emancipatie en een inclusieve samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn.

  • Rotterdam Pride gelooft in een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit, sekse, culturele achtergrond, leeftijd of politieke voorkeur (Art. 1 GW). Wij doen dit op een verbindende en positieve manier.

  • Vrijwilligers en veiligheidspersoneel van Rotterdam Pride en bezoekers zetten zich enorm in, daarom vragen wij hen met respect te behandelen.

  • Wij tolereren geen aanstootgevende, provocerende en discriminerende uitingen. Iedere vorm van uitsluiting en discriminatie wordt afgekeurd. We sluiten op voorhand niemand uit die op een respectvolle manier bij wil dragen. Rotterdam Pride gelooft in vrijheid van meningsuiting. Bij meningsverschillen staat Rotterdam Pride altijd open voor een gesprek.

Met elkaar maken wij Rotterdam Pride!

Bij incidenten of andere meldingen kan contact opgenomen worden via [email protected]

Bedankt voor je aanmelding!

Vanaf nu ontvang je onze nieuwsbrief in je mailbox!