Over ons

Rotterdam Pride viert in 2019 de 6e editie van culturele en seksuele diversiteit

Rotterdam Pride fungeert als paraplu-organisatie die de activiteiten van de verschillende organisaties en ondernemingen tijdens de Rotterdam Pride bundelt en communiceert. 

Het gevarieerde programma is samengesteld uit activiteiten die door Rotterdam Pride, culturele partners en horecapartners in de stad worden georganiseerd.
Met elkaar maken we Rotterdam Pride!

Huisregels Rotterdam Pride 2019

De huisregels zijn op alle evenemententerreinen en de website (www.rotterdam-pride.com) van Stichting Rotterdam Pride te vinden. 

 • Glas is verboden op het evenemententerrein. 
 • Geen grote tassen en rugzakken op het plein toegestaan. 
 • Er mag alleen alcohol genuttigd worden binnen de grenzen van het evenemententerrein en tijdens openingsuren van het evenement. 
 • Onder de 18 jaar, geen alcohol. Bij twijfel kan er gevraagd worden om je legitimatie. De organisatie verstrekt NIX18 bandjes voor bezoekers onder de 18 jaar. 
 • Het gebruik en/ of meenemen drugs en lachgas, en iedere vorm handel of verstrekking hiervan, is verboden. 
 • Graag uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren. 
 • Zonder toestemming van de organisatie is het verboden om in wat voor vorm dan ook goederen te verkopen op het evenemententerrein.
 • Het is verboden om reclamematerialen uit te delen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder. 
 • Bij de betreding van het evenement stem je ermee in, dat je op beeld- en/ of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. 
 • Betreding van het evenemententerrein geschied op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek. 
 • Te allen tijde ben je verplicht de aanwijzingen van de beveiliging op te volgen. 
 • Beveiliging behoudt zich het recht bezoekers te visiteren. 
 • In geval van provocerend gedrag, wend je je tot de beveiliging of organisatie. Ga hier in geen geval zelf op in. 
 • Voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn verboden op het evenemententerrein. 
 • Er moet worden voldaan aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs. 
 • Schade of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier  niet voor aansprakelijk. 
 • Gedurende de Pride Walk zijn megafoons verboden. 
 • Alle deelnemers van de Pride Walk hebben respect voor elkaar en dragen hun boodschap op een vriendelijke en respectvolle manier uit.
 • Tijdens de Pride Walk moet pers herkenbaar gemaakt worden door middel van een persbadge. 
 • Deze is voorafgaand van het evenement te verkrijgen bij de Rotterdam Pride infostand. 
 • Objecten hoger dan twee meter zijn tijdens de Pride Walk niet toegestaan. 
 • Groepen boven de 10 personen moeten zich vooraf via een registratieformulier aanmelden voor de Pride Walk. De organisatie behoudt zich het recht om groepen te weigeren, mocht de veiligheid van andere bezoekers negatief beïnvloedt worden.

Bedankt voor je aanmelding!

Vanaf nu ontvang je onze nieuwsbrief in je mailbox!