Missie

PORT OF LOVE: Een veilige thuishaven voor iedereen waarin we met elkaar Rotterdam Pride maken

Onze Droom
Rotterdam Pride droomt van een samenleving waar een ieder zichzelf mag zijn, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, genderidentiteit, achtergrond of leeftijd.
Missie
Rotterdam Pride is een verbindende organisatie die seksuele, sekse, culturele en genderdiversiteit op een positieve manier bespreekbaar en zichtbaar maakt door middel van cultuur, kennis en entertainment.
We willen de havenstad als liefdevolle en inclusieve stad op de kaart zetten, vandaar het thema van 2018: Port of Love. Met elkaar maken we Rotterdam Pride.